MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro Dosbarth Cyfnod Allweddol 2 (Ysgol Gynradd Aberriw)

Athro Dosbarth Cyfnod Allweddol 2 (Ysgol Gynradd Aberriw)

Cyngor Sir Powys
Athro Dosbarth Cyfnod Allweddol 2 (Ysgol Gynradd Aberriw)
Swydd-ddisgrifiad
Tymor Penodol - Cyfnod Mamolaeth

Swydd Lawn-amser

Ysgol fach wledig yw Ysgol Gynradd Aberriw, gyda phedwar dosbarth a thîm staff ymroddedig sy'n cyflwyno cwricwlwm cyfoethog, perthnasol a chreadigol ar gyfer ein plant, sy'n ysgogi dysgwyr, ac yn darparu addysg uchel ei hansawdd, holistaidd i bawb.

Mae llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i benodi athro Cynradd llawn-amser ar gyfer swydd dros gyfnod mamolaeth, i gychwyn ar ddechrau tymor yr Haf, sef, dydd Llun 8fed Ebrill 2024.

Bydd y swydd yn golygu dysgu dosbarth cymysg, Blynyddoedd 5 a 6, felly byddem yn ffafrio profiad gyda'r ystod oedran yma, ochr yn ochr â'r gallu i ddysgu Cymraeg.

Bydd angen Gwiriad Manwl y GDG ar gyfer y swydd hon.

Byddem yn croesawu ymweliadau â'r ysgol, a gellir trefnu hyn trwy ffonio'r swyddfa ar 01686 640312 neu ebostio: office@berriew.powys.sch.uk

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 19/02/2024