MANYLION
  • Lleoliad: Llanisien, Cardiff, CF14 5GF
  • Testun: Rheolwr Busnes
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £31,140 - £35,364
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 19 Ionawr, 2022 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd

Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd

Urdd Gobaith Cymru
Teitl y Swydd: Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd
Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: £31,140 - £35,364 y flwyddyn (Graddfa Gweithredol 6)
Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ardraws Gymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.


Y Swydd

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Rheolwr Rhaglen Prentisiaethau Gofal Plant a Sicrhau Ansawdd.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau).

catrindavis@urdd.org
gary@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 19/01/22
Dyddiad Cyfweld – 24ain neu'r 25ain o Ionawr, 2022