MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Tiwtor
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £14.51 - £20.07
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Ionawr, 2022 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtor Cymunedol mewn Blodeuwriaeth

Tiwtor Cymunedol mewn Blodeuwriaeth

Coleg Sir Benfro
Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i ddod yn rhan o'n Tîm Cymunedol proffesiynol sydd wedi'i hen sefydlu.
Tiwtor Cymunedol mewn Blodeuwriaeth

Manylion Cyflog: £14.51 - £17.49 - BAR £18.06 - £20.07 yr awr
Mae hon yn raddfa gynyddrannol 12 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Asesir cyflogau cychwynnol yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith: 2 - 4 awr o ddysgu yr wythnos yn ystod cyfnod cyflwyno'r cwrs (yn dibynnu ar nifer y dysgwyr sy'n cofrestru/cyrsiau'n rhedeg)

Math o Gontract: Tâl fesul awr - cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2022

Cymwysterau: Mae'n ddymunol ond nid yn hanfodol bod â chymhwyster dysgu neu hyfforddi e.e. Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (AET). Os heb gymhwyster dysgu, gellid cyflawni hyn yn y Coleg.

Profiad: Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad sylweddol a diweddar o weithio mewn amgylchedd blodeuwriaeth ymarferol. Yn ddelfrydol, bydd ganddyn nhw brofiad blaenorol o asesu neu hyfforddi cydweithwyr neu brentisiaid.

Dyma gyfle cyffrous i drosglwyddo'r sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u hennill dros y blynyddoedd ac i gael mewnwelediad i amgylchedd addysgol proffesiynol prysur. Gellir gweithio'r rôl hon yn hyblyg o amgylch ymrwymiadau gwaith cyfredol.

Er ei fod wedi'i leoli yn y Coleg yn bennaf, efallai y bydd cyfle i gyflwyno'r cwrs hwn mewn lleoliadau eraill ledled sir Sir Benfro.
Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 30ain Ionawr 2022