MANYLION
  • Lleoliad: Noted in the Job Description,
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technegydd Rheoli Ansawdd ar y cyd gyda Henllan Bakery, Dinbych, Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Grwp Llandrillo Menai
Bydd y swydd yn cynnwys gwerthuso'r systemau cyfredol yn unol ag anghenion y busnes a sicrhau cydymffurfio yn erbyn gofynion y cwsmeriaid, achrediad trydydd parti, diogelwch bwyd a pharamedrau ansawdd a deddfwriaethol.

Gweithio gyda'r Uwch Dîm Rheoli i wella prosesau a sicrhau cydymffurfio â gofynion y safon achrediad Safonau Byd-eang BRCGS ym maes diogelwch bwyd. Bydd y prosiect yn cynnwys adolygu'r safon a gweithio tuag at ennill achrediad.

Mae hon yn rôl wedi ei lleoli ar y safle. Mae'r swydd llawn amser hon wedi ei lleoli yn y ffatri am 70% o'r amser a'r swyddfa am 30% o'r amser (amcangyfrifwyd ar sail anghenion y busnes).

Noder: Mae'n bosibl y bydd y broses ddethol ar gyfer y swydd wag hon yn cael ei chynnal ym mis Ionawr 2024

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/132/23

Cyflog
Pwynt sefydlog £28,000 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith
  • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
  • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys Gwyliau'r Banc (01 Medi hyd 31 Awst)

Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol. Gwyliau banc wedi eu caniatau drwy gytundeb ac yn amodol ar y lefel o staff wrth gefn ar y safle

Patrwm gweithio
42.5 o oriau'r wythnos, 8am - 5pm, bum niwrnod yr wythnos

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
07 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)