MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £12.00 - £14.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu (Sgiliau Byw yn Annibynnol)

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu (Sgiliau Byw yn Annibynnol)

Grwp Llandrillo Menai
O fewn y Meysydd Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn Cyn Mynediad - Lefel 1.

Pwrpas Swydd:

Gweithio ochr yn ochr â darlithwyr a hyfforddwyr yn yr ystafell ddosbarth.

Helpu myfyrwyr i gael yr elw mwyaf posib o'u dysgu.

Noder: Mae'n bosibl y bydd y broses ddethol ar gyfer y swydd wag hon yn cael ei chynnal ym mis Ionawr 2024.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CL/130/23

Cyflog
£12.94 yr awr sy'n cynnwys hawl gwyliau

Lleoliad Gwaith
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
30 awr yr wythnos, 35 wythnos y flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
05 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)