MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 04 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Darlithydd Saesneg Iaith a Llenyddiaeth (Lefel A)

Darlithydd Saesneg Iaith a Llenyddiaeth (Lefel A)

Grwp Llandrillo Menai
Addysgu i safon uchel, creu cyfleoedd dysgu effeithiol a galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Mae ein canolfan Chweched Dosbarth ym Mwllheli yn cynnig addysg o'r safon uchaf gyda chanlyniadau yn uwch na cymaryddion cenedlaethol yn flynyddol. Mae ein colegau'n rhan o gynllun Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru, â gynlluniwyd i gefnogi'r rhai mwyaf galluog i wireddu eu potensial academaidd yn llawn ac i gael lle yn y prifysgolion gorau.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddianus fod yn addysgu ar gampws Dolgellau ar ddydd Llun a Mercher, a champws Pwllheli ar ddydd Mawrth, Iau a Gwener. Fel rhan o'r amserlen, mae'n bosib y bydd cyfrifoldebau i addysgu rhywfaint ar y cymhwyster Bagloriaeth Cymru a / neu TGAU Saesneg.

Noder: Mae'n bosibl y bydd y broses ddethol ar gyfer y swydd wag hon yn cael ei chynnal ym mis Ionawr 2024.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/129/23

Cyflog
£29,161.56 - £45,077.12 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Dolgellau
  • Pwllheli

Hawl gwyliau
46 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â Gwyliau Banc a diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
04 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)