MANYLION
 • Lleoliad: Bangor,
 • Testun:
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 04 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gweinyddwr (Cefnogi Dysgu), Tymor yn Unig, Cytundeb Penodol hyd at 2025

Gweinyddwr (Cefnogi Dysgu), Tymor yn Unig, Cytundeb Penodol hyd at 2025

Grwp Llandrillo Menai
Gall y swydd hon gael ei lleoli ar gampws Glynllifon neu gampws Bangor

Cefnogi cydlynu cefnogaeth ddysgu i bob dysgwr trwy ddarparu cefnogaeth weinyddol person ganolog i'r tîm ADY & Cynhwysiant.

Yn unol â gofynion statudol a gweithdrefnau Grŵp Llandrillo Menai, bydd y Gweinyddwr cefnogi Dysgu yn ymgymryd â dyletswyddau cefnogi gweinyddol wrth wirio trefn cofnodion dysgwyr i gefnogi trosglwyddo, ar gymorth rhaglenni a dilyniant dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae cynnal cyfrinachedd yn elfen hanfodol o'r rôl, yn ogystal â chydweithrediad â staff addysgu, rheolwyr ac asiantaethau allanol. Mae angen sgiliau gweinyddol, TG a chyfathrebu hynod hyfedr ynghyd â'r gallu i fod yn hyblyg a gweithio mewn amgylchedd deinamig.

Noder: Mae'n bosibl y bydd y broses ddethol ar gyfer y swydd wag hon yn cael ei chynnal ym mis Ionawr 2024.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/128/23

Cyflog
£18,665.41 - £19,768.46y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
 • Bangor
 • Glynllifon

Hawl gwyliau
Swydd Tymor yn unig - Mae'r hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, 38 wythnos y flwyddyn (Yn ystod y tymor y Coleg)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
04 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)