MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 04 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Arbennig) Lefel 1 (Ysgol Gynradd Llandysilio)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Arbennig) Lefel 1 (Ysgol Gynradd Llandysilio)
Swydd-ddisgrifiad
Mae Ysgol Gynradd Llandysilio yn Four Crosses. Ar hyn o bryd, mae gan yr ysgol 56 o blant.

Mae'r swydd am gyfnod penodol o 1 flwyddyn i weithio gyda blwyddyn derbyn i flwyddyn 2 yn bennaf. Rydym yn chwilio am rywun sydd:

* Yn awyddus i ddysgu am y cwricwlwm newydd

* Yn awyddus i ddatblygu sgiliau a chymwysterau

* Gwybodaeth sylfaenol o TGCh

* Brwdfrydedd i weithio yn yr awyr agored oherwydd bydd y swydd yn cynnwys llawer o waith yn yr amgylchedd awyr agored

*Aelod da o'r tîm

*Yn awyddus i ddysgu a threialu dulliau newydd

*Yn awyddus i ddatblygu Gymraeg disgyblion

Cysylltwch â'r ysgol drwy e-bost neu dros y ffôn os oes angen mwy o wybodaeth

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS