MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Rhoscolyn,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Rhoscolyn

Cyflog: £8,095 - £8,230 y flwyddyn

Oriau: 15 awr yr wythnos (39 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Mae'r swydd yn cynnwys cefnogi plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol ar sail 1:1

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol Rhoscolyn, Holyhead Road, Caergybi, Ynys Mon, LL65 2DX

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 01 Rhagfyr, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.