MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau,
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Plastro, Tymor yn Unig

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Plastro, Tymor yn Unig

Grwp Llandrillo Menai
O dan chyfarwyddyd cyffredinol staff darlithio, bydd y Goruchwyliwr Sgiliau Ymarferol yn cyflwyno sesiynau ymarferol i grwpiau o ddysgwyr mewn gweithdy ymarferol a bydd yn darparu cymorth i ddarlithwyr drwy fonitro ac asesu cynnydd dysgwyr, gan ddarparu arweiniad a chymorth lle bo angen.

Mae'n debygol y bydd Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol llawn amser wedi ei amserlennu am hyd at 1000 o oriau cyswllt gyda dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd gyda lleiafswm o 500 awr yn goruchwylio dysgwyr mewn gweithdy.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CMD/113/23

Cyflog
£29,060.92 - £31,006.69 y flwyddyn pro rata (£26,539.65 - £28,316.61 cyflog a delir), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Dolgellau

Hawl gwyliau
Wedi ei gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
08 Rhag 2023
12:00 YH(Ganol dydd)