MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Clerc / Gweinyddwr Lefel 1  (Ysgol Maesydderwen)

Clerc / Gweinyddwr Lefel 1 (Ysgol Maesydderwen)

Cyngor Sir Powys
Clerc / Gweinyddwr Lefel 1 (Ysgol Maesydderwen)
Swydd-ddisgrifiad
Mae rôl Gweinyddwr/Gweithiwr Derbynfa yn wag yn Ysgol Maesydderwen. Mae hon yn rôl 'Blaen Tŷ' allweddol a rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ddymunol ac yn gallu trin â pob sefyllfa'n bwyllog a chwrtais.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau da wrth defnyddio Word ac Excel. Bydd defnyddio e-byst yn hanfodol, ond gellir rhoi hyfforddiant. Bydd dyletswyddau'n cynnwys teipio, ffeilio a phob tasg weinyddol gyffredinol, gan gynnwys llungopïo. Bydd hyfforddiant ar gael ar gyfer hyn.

Nid yw profiad mewn gwaith swyddfa yn gwbl hanfodol gan y bydd hyfforddiant ar gael. Mae dull ffôn cwrtais a'r gallu i gyfathrebu ag ymwelwyr, staff a phlant mewn modd gofalgar yn hanfodol. Bydd trin rhieni, plant ac ymwelwyr hefyd yn rhan bwysig o'r rôl hon.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cwrs Cymorth Cyntaf.

Bydd angen datgeliad DBS manwl cyn y gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddechrau. Bydd y cyflogwr yn talu'r gost.

Os ydych chi'n barod i fod yn rhan o dîm 'Gweithio Gyda'n Gilydd, Cyflawni Mwy' a chyfrannu at barhau i wella'r Ysgol, yna edrychaf ymlaen at dderbyn a darllen eich cais.

Manylion y rôl

Oriau gwaith 32.5 yr wythnos ORIAU Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am i 3.30pm