MANYLION
  • Lleoliad: Hendy CP, Hendy, Pontardulais, Llanelli,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Hendy

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

28.75 awr yr wythnos.

I ddechrau cyn gynted a phosib.

Gwahoddir ceisiadau am gynorthwy-ydd addysgu i weithio gyda disgyblion yn yr ysgol. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Cathryn Jones ar 01792 882940 / admin@hendy.ysgolccc.cymru

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: