MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF14 5GL
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Dyddiol
  • Salary Range: £60.00 - £60.00
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Dosbarth, Canolbarth Cymru

Cynorthwyydd Dosbarth, Canolbarth Cymru

New Directions Education
Ar hyn o bryd mae New Directions Education am gyflogi Cynorthwyydd Dosbarth brwdfrydig i weithio mewn amryw o ysgolion cynradd yn ardal Powys. Mae gennym nifer o ysgolion ag anghenion penodol, felly mae angen rhywun sy'n hyblyg ac yn barod i ymgymryd â her. Yr ymgeisydd delfrydol fydd rhywun a all ddefnyddio ei fenter ei hun, a bod yn hyblyg oherwydd natur y lleoliadau cyflenwi.
Mae ein hysgolion wedi gofyn i ni ddod o hyd i unigolion allblyg ac angerddol i helpu i'w cefnogi a'u gofynion. Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus gymhwyster Cynorthwyydd Addysgu, er y bydd staff heb gymhwyso sydd â phrofiad perthnasol a'r agwedd gywir yn cael eu hystyried.
Mae creu perthynas waith dda gydag ysgol yn hanfodol wrth gynrychioli New Directions i sicrhau'r adborth gorau posibl, ac i ofyn am leoliadau pellach.

JOB REQUIREMENTS
Mae Cynorthwywyr Addysgu, Dysgu neu Ddosbarth yn awr yn adnoddau hanfodol i athrawon ac mae pobl yn dibynnu'n fawr arnyn nhw mewn ysgolion.
Rydym yn arbenigo mewn recriwtio Cynorthwywyr Addysgu (TA) sy'n gymwys yn y canlynol;
• Cynorthwyydd Addysgu NVQ Lefel 2
• Cynorthwyydd Addysgu NVQ Lefel 3
• Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (HLTA)
• CACHE Lefel 3 mewn Gofal Plant ac Addysg
• Tystysgrif Genedlaethol BTEC mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin).
Byddwn hefyd yn ystyried Cynorthwywyr Cymorth Dysgu profiadol (LSAs) sydd eisoes wedi dal swydd mewn ysgol gynradd neu wedi cynorthwyo disgybl yn y rôl mewn ysgol uwchradd ond nad oes ganddynt unrhyw un o'r cymwysterau uchod.