MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham, Wrexham, LL13 7YT
  • Testun:  Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £27.00 - £27.00
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Athro Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Sir y Fflint

Athro Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Sir y Fflint

New Directions Education
Mae ysgol ADY flaenllaw yng nghanol Sir y Fflint wedi cysylltu â New Directions i’w cynorthwyo i recriwtio athro ar gyfer y tymor sydd i ddod gyda’r posibilrwydd o ddychwelyd ym mis Medi 2021.
Fel arweinydd ym maes Recriwtio Addysg a Chyflenwr Dewisol i’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol mae New Directions yn gallu darparu cyfleoedd rhagorol ledled Gogledd Cymru ac wedi hynny Sir y Fflint i athrawon sydd â phrofiad ac angerdd am addysg i’r rheini ag ADY.