MANYLION
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 06 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Trefonnen)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu (Generig Lefel 2) (Ysgol Trefonnen)
Swydd-ddisgrifiad
Mae Ysgol Trefonnen yn ysgol ysbrydoledig, gofalgar a chreadigol sydd yn gwneud dysgu'n hwyl i bawb.

Swydd llawn amser dros gyfnod penodol: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

15 awr yr wythnos (Dydd Llun i ddydd Gwener / 38 wythnos ynghyd â hawl gwyliau pro-rata - Graddfa 4

Ei angen rhwng 1.1.24 - 31.12.24

Mae Ysgol Trefonnen yn ysgol fro, wirfoddol a reolir, ddwy ffrwd yr Eglwys yng Nghymru, i blant 4 - 11 oed. Mae rhai o'n plant yn dysgu'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg a rhai'n Saesneg. Ond mae pob un o'n disgyblion yn rhannu'r profiad o fyw a dysgu yng Nghymru. Yn adeilad yr ysgol, mae gennym saith ystafell ddosbarth, grŵp rhieni a phlant bach, a Ti a Fi (grŵp rhiant a babanod dwyieithog), grŵp cyn ysgol Blynyddoedd Cynnar (yn Saesneg) a Chylch Meithrin (grŵp cyn ysgol Cymraeg) a dau lleoliad Dechrau'n Deg wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Rydym angen cynorthwyydd cymorth dysgu i gefnogi dysgu disgyblion yn Ysgol Trefonnen. Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Addysgu sy'n:
 • llawn brwdfrydedd ac yn meddu ar y gallu i lunio perthnasoedd rhagorol â phlant.
 • gyfathrebwr da
 • meddu ar ddisgwyliadau uchel o addysgu ac ymddygiad
 • gweithio'n dda fel rhan o dîm
Yn gyfnewid gallwn gynnig i chi:
 • dîm ymroddedig o staff a llywodraethwyr
 • disgyblion cyfeillgar a brwdfrydig
 • amgylchedd dysgu gofalgar gydag adnoddau da
 • partneriaeth gref gyda rhanddeiliaid
Disgwylir i ymgeisgwyr gael gwiriad datgelu a gwahardd.

Dyddiad Cau: 6.12.23

Dyddiad y cyfweliad: I'w gadarnhau