MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro/awes Dros do - Cyfnod dros dro Mamolaeth - Ysgol Cynwyd Sant

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Athro/awes Dros do - Cyfnod dros dro Mamolaeth - Ysgol Cynwyd Sant
Disgrifiad swydd Dyddiad cychwyn Chwefror 2024
Mae Bwrdd Llywodraethol Ysgol Cynwyd Sant yn awyddus i benodi person brwdfrydig, ac ymroddgar i ymuno â staff yr Ysgol o fis Chwefror 2024.

Rydym yn Ysgol gyfeillgar, croesawgar a llwyddiannus ym Maesteg, Cwm Llynfi dim ond ryw 15 munud i ffwrdd o gyffordd 36 o’r draffordd M4.

Bydd angen i’r athro a benodir arddangos;
  • Sgiliau llafar ac ysgrifenedig o’r safon uchaf yn y Gymraeg.
  • Arddangos sgiliau cymwys TGCh
  • Arfer rhagorol ar lawr yr ystafell ddosbarth,
  • Meddu ar wybodaeth a/neu profiadau o’r Cwricwlwm i Gymru,
  • Profiad o addysgu yn y Cyfnod Sylfaen.

Ar gyfer y swydd hon, rhaid cael gwiriad cofnodion troseddol gan y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r gallu i sgwrsio â chwsmeriaid ac ymateb i ohebiaeth yn hyderus ac yn hawdd drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o ofynion y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2023

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr