MANYLION
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Gatholig Y Santes Fair)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Gatholig Y Santes Fair)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:
  • Cydymffurfio â'r Ddeddf Safonau Bwyd ar bob adeg a Pholisïau a Gweithdrefnau Gwasanaethau Arlwyo Powys gan gynnwys y polisi Hylendid a'r Polisi Golchi Dwylo. Sicrhau safon dda o arferion gwaith diogel ar bob adeg.
  • Cynorthwyo gyda rheoli stoc, storio, paratoi, coginio a chludo a gweini prydau bwyd ar ac oddi ar y safle, yn unol â gofynion y gwasanaeth.