MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol David Hughes,
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol David Hughes

Cyflog: £17,540 - £17,833 y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr y wythnos (39 wythnos)

Cytundeb: Dros dro (hyd at Awst 2024)

Mae'r swydd yn cynnwys cefnogi plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol ar sail 1:1.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5SS .

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Dachwedd, 2023

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.