MANYLION
  • Lleoliad: Vale of Glamorgan, Vale of Glamorgan, CF63 4RU
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,018 - £41,604
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Tachwedd, 2021 11:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro - Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Athro - Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Cyngor Bro Morgannwg
Am y Rôl


Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): YGDS-TEACH

Manylion am gyflog: Prif raddfa gyflog, TMS1 - UPS3, £27,018 - £41,604 pro rata

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 2.5 dydd yr wythnos

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Disgrifiad:

Swydd CPA i ddechrau mis Ionawr 2022.
Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon brwdfrydig, uchelgeisiol ac ymroddgar i fod yn rhan o dȋm llwyddiannus a gweithgar. Bydd y swydd yn golygu darparu CPA ar draws yr ysgol.