MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £23,581.00 - £25,534.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 02 Rhagfyr, 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Mentor Cyflogadwyedd - Prosiect Cynnydd

Mentor Cyflogadwyedd - Prosiect Cynnydd

Coleg Sir Benfro
Mae Coleg Sir Benfro ar hyn o bryd yn ceisio penodi Mentoriaid Cyflogadwyedd i ymuno â'r tîm Cyflogadwyedd. Mae'r adran hon yn darparu ystod o gefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion di-waith yn Sir Benfro. Mae pedair rôl cyfnod penodol ar gael.
Mentor Cyflogadwyedd - Prosiect Cynnydd
(Prosiect a ariennir)
Manylion Cyflog: £23,581 - £25,534 pro rata (cyfwerth â £12.26 - £13.27 yr awr)
Rolau: Llawn-amser (37 awr yr wythnos)
Rhan-amser (30 awr yr wythnos)
Bydd gofyn i ymgeiswyr nodi a oes ganddynt ddiddordeb mewn oriau llawn-amser neu ran-amser.
Math o Gontract: Cyflogedig - Cyfnod Sefydlog hyd 31 Rhagfyr 2022 (prosiect a ariennir)
Cymwysterau: Mae'n hanfodol bod â chymhwyster perthnasol ar Lefel 3 neu'n uwch o leiaf. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn bod â chymhwyster dysgu neu hyfforddi ar lefel 3 ac uwch.
Manylion: Byddwch yn darparu cefnogaeth fugeiliol trwy ddarparu sesiynau 1:1 a grŵp yn cefnogi dysgwyr i oresgyn rhwystr ac i lwyddo ar eu cyrsiau. Mae’r prosiect Cynnydd yn cefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio trwy eu hymddygiad, eu presenoldeb neu eu cyrhaeddiad. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o fentora a chefnogi pobl ifanc, o ddarparu cyngor ac arweiniad a bydd ganddynt brofiad o ddysgu neu ddarparu hyfforddiant datblygiad personol.