MANYLION
  • Lleoliad: Llanisien, Cardiff, CF14 5GF
  • Testun: cydlynydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £24,477 - £27,401
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 06 Rhagfyr, 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cydlynydd Systemau Data a TG

Cydlynydd Systemau Data a TG

Urdd Gobaith Cymru
Teitl y Swydd: Cydlynydd Systemau Data a TG
Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: Graddfa 4: £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ar draws Gymru


Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.


Y Swydd

Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau).
catrindavis@urdd.org
gary@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 06.12.2021
Dyddiad Cyfweld – 13/14.12.2021