MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £41,919.00 - £48,770.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Tachwedd, 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Rheolwr Maes Cwricwlwm (Adeiladwaith)

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Adeiladwaith)

Coleg Sir Benfro
Ydych chi'n chwilio am rôl reoli gyda choleg gwledig sy'n edrych I’r dyfodol ac yn perfformio'n dda yn ardal hardd Parc Cenedlaethol Sir Benfro? Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i reoli pob agwedd ar Addysg Bellach, Addysg Uwch a gweithgaredd masnachol yn yr adran Adeiladu sy'n cynnwys y disgyblaethau canlynol; Rheoli Adeiladu, Plymio, Gwaith Saer, Gwaith Brics a Gosodiadau Trydanol. Bydd cyfleoedd newydd a chyffrous hefyd ar gael i weithio yn y sector Technoleg Werdd, gan gefnogi hyfforddiant ar gyfer adeiladau newydd ac ôl-ffitio ar gyfer tai sydd eisoes yn bodoli.

Rheolwr Maes Cwricwlwm (Adeiladwaith)

Manylion Cyflog: Graddfa MS1–MS6 (£41,919—£48,770 pro rata)
Mae cyfraniad at gostau adleoli ar gael.
Math o Gontract: Cyflogedig (Rheoli) - Parhaol
Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos
Hawl Gwyliau: 37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)