MANYLION
 • Lleoliad: Llangefni,
 • Testun: Addysg Bellach
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 04 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Mentor Llwyddiant Dysgwyr, Tymor yn Unig (36 wythnos) Dros Dro hyd at Gorffennaf 2024 (5 swydd ar gael)

Mentor Llwyddiant Dysgwyr, Tymor yn Unig (36 wythnos) Dros Dro hyd at Gorffennaf 2024 (5 swydd ar gael)

Grwp Llandrillo Menai
Cyflwyniad i'r swydd:
 • Ydych chi yn hoffi gweld pobl ifanc yn llwyddo?
 • Oes gennych chi y sgiliau i gael y gorau allan o bobl ifanc?
 • Ydych chi'n berson agored; hwyliog a phenderfynol?
 • Ydych chi yn hoffi gweithio a helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial?

............Os ydych yn ateb yr uchod yn gadarnhaol ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyfodol pobl ifanc, yna mae'r swydd hon yn ddelfrydol ar eich cyfer chi. Byddwch yn gweithio gyda thîm o staff ymroddedig eraill i sicrhau cyfleon a chefnogaeth deilwng i ddysgwyr y Grŵp.

PWRPAS Y SWYDD

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn peilota swyddogaeth newydd sef Mentor Llwyddiant Dysgwyr(MLlD). Bydd deiliaid y swyddi hyn yn cefnogi ein dysgwyr llawn amser i uchafu eu presenoldeb yn y coleg, canolbwyntio a chyflawni eu nodau addysgiadol.

Bydd y MLlD yn cael eu rheoli yn uniongyrchol gan Reolwyr Maes Rhaglen ac fe fyddant yn cefnogi tiwtoriaid personol i ddelio gyda'r materion dysgwyr canlynol:
 • Diffyg Presenoldeb
 • Ymddygiad annerbyniol
 • Methiant i gwblhau gwaith colegol
Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CM/028/23

Cyflog
£21,514.34 - £22,785.75 pro rata y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
 • Llangefni

Hawl gwyliau
I'w gynnwys yn y cyflog a delir

Patrwm gweithio
25 awr yr wythnos, 36 wythnos y flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
04 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)