MANYLION
 • Testun: Cymorth
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Carreghofa)

Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Carreghofa)

Cyngor Sir Powys
Glanhawr Ysgol Lefel 1 (Ysgol Carreghofa)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Mae Ysgol Gynradd Carreghofa yng Ngharreghofa Llanymynech. Mae 100 o blant ar y gofrestr ar hyn o bryd a darpariaeth cyn ysgol i 16 o blant.

Mae'r ysgol yn chwilio am lanhawr cymwys a dibynadwy sy'n gallu gweithio heb oruchwyliaeth uniongyrchol, i ymgymryd â glanhau'r ysgol i safon uchel.

Dylai'r person:
 • ddeall rheoliadau COSHH;
 • fod yn gallu defnyddio a chadw cemegolion glanhau yn ddiogel;
 • defnyddio offer glanhau yn gymwys;
 • deall y gofyniad i adrodd yn ôl unrhyw bryderon diogelu neu iechyd a diogelwch yn brydlon.
 • Bydd yr oriau gyda'r hwyr a bydd egwyl o'r glanhau yn ystod gwyliau'r ysgol
Cysylltwch â'r pennaeth ar head@carreghofa.powys.sch.uk am ragor o wybodaeth

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr.