MANYLION
 • Testun: Cymorth
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 08 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Cyswllt â Theuluoedd (Addysg)

Cyngor Sir Powys
Swyddog Cyswllt â Theuluoedd (Addysg)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys:

 • Cynnal, a rhoi ar waith weledigaeth gytunedig yr ysgol.
 • Cefnogi teuluoedd i ymgysylltu â bywyd ysgol er mwyn lleihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol.
 • Gwella hyder a sgiliau rhieni.
 • Datblygu rhaglenni sy'n cefnogi dysgwyr sy'n agored i niwed a'u teuluoedd i fyw bywyd iach a boddhaus.