MANYLION
  • Lleoliad: Noted in the Job Description,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technolegydd Datblygu Cynnyrch Newydd - Rôl Cyswllt, Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2025 (ar y cyd gyda'r The Traditional Welsh Sausage Company Ltd)

Grwp Llandrillo Menai
Gan weithio gyda'r Rheolwr DCN i gefnogi datblygiad ystod cynnyrch ac i ddod a chynnyrch i'r farchnad yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn cynnwys hefyd gwerthuso systemau DCN cyfredol yn unol gyda busnes (diwylliant a chynaliadwyedd) a sicrhau cydymffurfiad yn erbyn gofynion cwsmer, achredu trydydd parti, diogelwch bwyd, paramedrau ansawdd a deddfwriaethol.

Mae hon yn rôl wedi ei lleoli ar y safle. Mae'r rôl lawn amser hon yn 70% wedi ei lleoli yn y ffatri / cegin DCN (ffatri beilot) a 30% wedi ei lleoli yn y swyddfa (amcangyfrifwyd yn ôl anghenion y busnes).

Ariennir y swydd hon gan Brosiect HELIX Llywodraeth Cymru'

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/011/23

Cyflog
Pwynt Sefydlog £28,000 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith
  • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
28 o wyliau blynyddol gan gynnwys Gwyliau'r Banc (01 Medi hyd 31 Awst)Yr holl wyliau cyhoeddus arferol, i'w pennu'n flynyddol. Gwyliau banc wedi eu caniatau drwy gytundeb ac yn amodol ar y lefel o staff wrth gefn ar y safle.

Patrwm gweithio
39 awr yr wythnos

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
05 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)