MANYLION
  • Lleoliad: Rhyl,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 09 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Adnoddau Dysgu

Cynorthwyydd Adnoddau Dysgu

Grwp Llandrillo Menai
Cynorthwyo i ddarparu Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu sy'n rhoi lle canolog i'r dysgwyr. Cynnal sesiynau cynefino, dangos sut i ddefnyddio offer TGCh, a chynorthwyo myfyrwyr/tiwtoriaid i'w ddefnyddio. Sicrhau bod y Ganolfan Adnoddau Llyfrgell yn parhau i gynnig amgylchedd cadarnhaol i weithio ac astudio ynddo. Goruchwylio'r rhai sy'n defnyddio'r Ganolfan Adnoddau Llyfrgell, gan gadw cofnodion ystadegol o'r defnydd a wneir o'r ganolfan.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
AS/024/23

Cyflog
£18,665.41 - £19,768.46 per annum (Cyflawnedig) y flwyddyn, yn dibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Y Rhyl

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos, 38 wythnos y flwyddyn

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
09 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)