MANYLION
  • Lleoliad: Abergele,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 02 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Arweinydd Prosiect - Academi Digidol Gwyrdd (swydd cyfnod penodol hyd at to 31 Rhagfyr 2024)

Grwp Llandrillo Menai
Mae'r Arweinydd Prosiect yn gyfrifol am arwain prosiect sy'n cefnogi Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) i ddeall a gwella eu galluoedd Digidol a Sero Net trwy ddiagnosteg arbenigol a chynllunio. Mae'r Arweinydd Prosiect yn chwarae rhan hanfodol wrth recriwtio BBaCh i'r rhaglen, yn eu rheoli trwy gydol eu cyfranogiad, ac yn darparu mentora dilynol i gefnogi eu cynnydd. Yn ogystal, mae Arweinydd y Prosiect yn cefnogi'r Rheolwr Prosiect i gyflawni allbynnau, canlyniadau a buddion y prosiect.

Gwneir ceisiadau ar risg ac mae unrhyw gynigion swydd ar yr amod o gymeradwyaeth llwyddiannus o gais am gyllido i'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/015/23

Cyflog
£32,287 - £34,428 y flwyddyn, yn amodol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Abergele
  • Bangor

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn yn ogystal â Gwyliau'r Banc a Diwrnodau Effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
37awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau
02 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)