MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Uwchradd Caergybi,
  • Testun: Gofalwr
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gofalwr - Lefel 1

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Uwchradd Caergybi

Cyflog: £20,812 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos (52 wythnos y flwyddyn)

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Mr Adam Williams, Pennaeth, Ysgol Uwchradd Caergybi, South Stack Road, Holyhead, Ynys Môn, LL65 1NP neu drwy ebost i cuffinl@hwbcymru.net

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 29 Medi, 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.