MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea,
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Gweinyddwr Cymorth Busnes, Rhan Amser

Grwp Llandrillo Menai
Gweinyddu pob agwedd ar waith yr adran Adnoddau Dynol ar draws y Grŵp gan ganolbwyntio ar ansawdd a darparu gwasanaeth proffesiynol i gwsmeriaid. Cynorthwyo'r tîm AD i ddarparu gwasanaeth sy'n bodloni anghenion amrywiol a dynamig y Grŵp.

Mae 2 swydd wag Rhan Amser ar gael - 1 swydd barhaol a'r llall dros dro am 12 mis

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
CS/009/23

Cyflog
£23,223.83 - £25,275.73 y flwyddyn, pro rata, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Llandrillo-yn-Rhos

Hawl gwyliau
28 diwrnod y flwyddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd barhaus lawn o wasanaeth, ynghyd â Gwyliau Banc a diwrnodau effeithlonrwydd

Patrwm gweithio
18.5 awr yr wythnos, patrwm gwaith i'w gytuno

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau
03 Hyd 2023
12:00 YH(Ganol dydd)