MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Maes Y Gwendraeth, Llanelli,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Swyddog Llythrennedd Emosiynol a Chynhwysiant

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

32.50 awr yr wythnos.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig ac egnïol i ymuno a thîm o staff ymroddgar Ysgol Maes Y Gwendraeth.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mr Arwyn Thomas (Pennaeth) ar 01269833900.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: