MANYLION
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 02 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2 (Ysgol Neuadd Brynllywarch)

Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2 (Ysgol Neuadd Brynllywarch)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 2 (Ysgol Neuadd Brynllywarch)
Swydd-ddisgrifiad
Mae'r Corff Llywodraethu am benodi cynorthwyydd addysgu llawn amser i ymuno â'n tîm dynamig.

Byddwch chi'n llawn cymhelliant, yn ymroddedig ac yn berson brwdfrydig sy'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i gefnogi myfyrwyr ag ymddygiad heriol.

Dylai'r canlynol fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

Profiad o weithio gyda myfyrwyr ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Gallu gweithio gyda grwpiau o 8 i 10 myfyriwr yn ogystal ag un i un.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar Ddatgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Cyngor Sir Powys a bydd yn ofynnol cael dau eirda boddhaol cyn dechrau'r swydd.

Am ffurflenni cais a swydd ddisgrifiad e-bostiwch recruitment@powys.gov.uk neu ymgeisio ar-lein www.powys.gov.uk

Mae manylion ar gael hefyd oddi wrth Ysgol Brynllywarch drwy gysylltu â Mrs Gwyneth Down, ar 01686 670276.