MANYLION
  • Lleoliad: Dafen CP, Dafen, Llanelli, Llanelli,
  • Testun: Cynorthwyydd Clwb Brecwast
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Brecwast - Dafen School

Goruchwylydd Brecwast - Dafen School

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

3.75 awr yr wythnos

Oriau gwaith Dydd Llun i Ddydd Gwener

£11.01 yr awr

Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jeanette Benson ar 07880 504060 neu JBenson@sirgar.gov.uk.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld y Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: