MANYLION
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Glanhawr (Ysgol Calon Cymru)

Glanhawr (Ysgol Calon Cymru)

Cyngor Sir Powys
Glanhawr (Ysgol Calon Cymru)
Swydd-ddisgrifiad
Ynghylch y rôl:

Byddwch yn gyfrifol am lanhau amrywiol adeiladau Powys yn gyffredinol, gan gynnwys hwfro, mopio, glanhau dodrefn ac arwynebau gwaith.

Amdanoch chi:

Chwaraewr tîm da

Bydd angen i chi fod yn hyblyg yn eich ymagwedd at waith

Y gallu i weithio ar eich pen eich hun pan fo angen

Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Beth fyddwch yn ei wneud:

Glanhau ysgolion ac adeiladau

Sicrhau bod y sefydliad yn ddiogel

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â: Mrs Angie Kavanagh Aspinall

Area Cleansing Supervisor (Mid)

01597 827497