MANYLION
  • Lleoliad: Adult Community Learning,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 04 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Cymorth Prosiect - Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Swyddog Cymorth Prosiect - Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddog Cymorth Prosiect - Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Disgrifiad swydd 37 awr yr wythnos
Lluosi Cyfnod Penodol – hyd at 31 Mawrth 2025

A ydych yn chwaraewr tîm sydd â phrofiad cadarn o weithio gyda phrosiectau a ariennir i sicrhau cydymffurfiaeth mewn perthynas â'r wybodaeth a gofnodir? Bydd angen profiad arnoch o ddefnyddio cymwysiadau Office i lunio cofnodion a data monitro, gweinyddu a chofnodi cyfarfodydd a gallu cynorthwyo cydweithwyr prosiect yn eu rolau.

Byddwch yn gyfrifol am ddefnyddio systemau sefydliadau dyfarnu i gynnal yr holl dasgau angenrheidiol o gofrestru dysgwyr hyd at geisiadau am ardystio.

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd uchelgeisiol, dynamig sy'n symud yn gyflym lle mae gweithio'n hyblyg ac yn dda gydag eraill yn allweddol i lwyddiant.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae trwydded yrru ddilys yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Mae Polisi Gweithio Hybrid y cyngor yn berthnasol i'r swydd hon. Mae hyn yn darparu fframwaith ar gyfer sefydlu sut y byddwch yn ymgymryd ag oriau gwaith rhwng eich cartref a'r swyddfa.

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr 

Dyddiad cau: 4 Hydref 2023

Dyddiad llunio'r rhestr fer: 6 Hydref 2023

Cyfweliadau: 20 Hydref 2023

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person