MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol y Graig,
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2 (x2)

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2 (x2)

Cyngor Sir Ynys Mon
Disgrifiad

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol y Graig

Cyflog: £16,079 - £16,372 y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos (39 wythnos yr flwyddyn) - 2 swydd ar gael

Cytundeb: Dros dro - cyfnod mamolaeth

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i'w dychwelyd i Ysgol y Graig, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7LP

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 22 Medi 2023

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manyleb Person ar gael wrth ddilyn y dolennau isod. Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a'r manyleb person i'ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.