MANYLION
  • Lleoliad: Furnace CP, Furnace, Llanelli, Llanelli,
  • Testun: Cynorthwyydd Clwb Brecwast
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Ffwrnes

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Ffwrnes

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

2 swydd ar gael.

3.75 awr yr wythnos.

Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener.

Tâl yr awr : £11.01.
.
Rydym yn chwilio am rywun i oruchwylio disgyblion, gweini brecwast a dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol, i gynnwys glanhau a chlirio byrddau.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Alison Morris ar 07880 504229 / AEMorris@sirgar.gov.uk

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: