MANYLION
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 06 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 (Arbennig) (Ysgol Gynradd Maesyrhandir)

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 (Arbennig) (Ysgol Gynradd Maesyrhandir)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 (Arbennig) (Ysgol Gynradd Maesyrhandir)
Swydd-ddisgrifiad
Rydym am benodi Cynorthwyydd Addysgu Arbennig Lefel 3 ar gyfer ein Cyfnod Allweddol 2. Bydd hyn ar gontract cyfnod penodol a fydd yn dechrau 6 Tachwedd 2023 tan fis Gorffennaf 2024.

Bydd y swydd am 27.5 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol yn unig: dydd Llun i ddydd Gwener

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n gadarnhaol ac sydd ag agwedd gadarnhaol tuag at weithio gyda dysgwyr ag ymddygiad heriol. Byddai profiad o ADY, Yn Ystyriol o Drawma, Ffynnu neu Feithrin yn ddymunol.

Mae'r swydd yn gofyn am ddull ymroddedig a hyblyg gan fod lles ein holl ddisgyblion yn bwysig iawn.

Bydd gwiriad DBS manwl yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.