MANYLION
  • Lleoliad: Porthcawl Comprehensive School,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Glanhawr - Ysgol Gyfun Porthcawl

Glanhawr - Ysgol Gyfun Porthcawl

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Glanhawr - Ysgol Gyfun Porthcawl
Disgrifiad swydd
12.5 awr yr wythnos – Tymor yr ysgol

Gan weithio pum diwrnod yr wythnos, byddwch yn cyflawni dyletswyddau glanhau yn unol â rheoliadau Iechyd a Diogelwch.

Gan weithio am 2.5 awr y dydd, yr oriau gwaith yw 3.00pm i 5.30pm.

Nid yw profiad blaenorol yn hanfodol, gan y bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o’r gofynion ar gyfer y swydd hon

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad cau: 27 Medi 2023

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person