MANYLION
  • Lleoliad: Afon-y-Felin Primary,
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Goruchwylio - Ysgol Gynradd Afon Y Felin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cynorthwy-ydd Goruchwylio - Ysgol Gynradd Afon Y Felin
Disgrifiad swydd
6.25 awr yr wythnos – Tymor yr ysgol yn unig

Gan weithio fel rhan o dîm, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus oruchwylio'r plant ym mhob un o ardaloedd yr ysgol, yn ogystal â goruchwylio disgyblion mewn gemau ar y maes chwarae a'u cynnwys ynddynt.

Byddai profiad o weithio gyda phlant, a'r gallu i annog ymddygiad da a chwarae ymhlith disgyblion yn fantais, ond nid yw'n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant. 

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd angen gwiriad datgeliad manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad Cau: 27 Medi 2023  

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person