MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2JA
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £25.40 - £25.40
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 08 Tachwedd, 2021 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau a rhaglenni dysgu, ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn unol ag anghenion y dysgwr a Phrosesau a gweithdrefnau Ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau fod dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.
JOB REQUIREMENTS
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 2 ynghŷd â chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddwch yn ymarferydd Gwaith Ieuenctid gyda cymhwyster proffesiynol Lefel 6, a gyda'r gallu i addysgu ac asesu drwy lwyfannau ar-lein. Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector gwaith ieuenctid a chymunedol, ac o gynllunio a darparu dysgu. Byddai dealltwriaeth o systemau ansawdd a hunanasesu, cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol, a'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.