MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2JA
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Gorffen: 30 September, 2022
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £26,457.00 - £33,215.00
  • Iaith: Bilingual
  • Dyddiad Cau: 20 Hydref, 2021 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cydlynydd Ansawdd Cwricwlwm

Cydlynydd Ansawdd Cwricwlwm

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Am y swydd
Prif ddiben y rôl hon yw i gynorthwyo a chefnogi’r Rheolwr Ansawdd i gydlynu ansawdd o fewn y rhanbarth felly’n sicrhau y datblygiad a cyflenwi profiad rhagorol i ddysgwyr. Byddwch chi gydlynu gweithgareddau Sicrwydd Ansawdd Mewnol (IQA) o fewn y rhanbarth, a weithio’n agos â’r Rheolwr Rhanbarth I yrru startegaethau gwella ansawdd gynllunwyd.


JOB REQUIREMENTS
Amdanoch chi
Bydd gennych TAR neu Dystysgrif Addysg Cymhwyster Addysgu, a lefel 3 a 4 cymhwysterau Asesydd, gyda hyfforddiant cyfredol perthnasool I cyflenwi cwricwlwm ac /neu achredu yn fantais. Bydd gennych profiad o weithredu ac arwain systemau dilysu mewnol a chymedroli , a wybodaeth o faterion cyfredol ym maes addysg oedolion yng Nghymru yn cynnwys fframwaith credyd a cymhwysterau. Mae'r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu'r Gymraeg yn rhugl yn ddymunol.