MANYLION
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £26.00 - £29.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Graddfa Gyflog £27.48 fesul awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Yn ogystal â phecyn buddion a gwyliau hael

Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid cymwys ymuno gyda sefydliad sy'n gweithio ledled Cymru, ac sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at Recruitment@adultlearning.wales

Nid oes dyddiad cau ar gyfer y swyddi hyn.

Mae Addysg Oedolion Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a thyfu ei weithlu dwyieithog. Gellir cyflwyno ceisiadau am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn y Saesneg.