MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Mehefin , 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Maes Yr Haul

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Maes Yr Haul
Disgrifiad swydd
32.5 – 35 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener, mae'r oriau'n agored i drafodaeth) – Yn ystod tymor yr ysgol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio fel Swyddog Gweinyddol, gan ymuno â'n tîm gweinyddol presennol yn Ysgol Gynradd Maes yr Haul. Dylai ymgeiswyr fod yn gymwys i Lefel 2 NVQ neu gyfwerth ynghyd â phrofiad a dealltwriaeth gadarn.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o ddyletswyddau gweinyddol, clercol ac ariannol, yn gwbl hyddysg mewn cyfrifiadura gyda sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu cryf. Mae bod yn gyfarwydd â SIMS a gwybodaeth am systemau a phecynnau ysgolion yn fantais benodol ond rhoddir hyfforddiant a chymorth llawn i'r ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd yr oriau rhwng 8:15am a 4:00pm i'w trafod gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

Dyddiad Cau:     Dydd Lau 01 Mehefin 2023

 

Clicwch yma i weld y Disgrifiad Swydd & Manyleb Person

I ymgeisio am y swydd hon, cliciwch ‘Ymgeisio Ar-lein’