MANYLION
  • Lleoliad: Yale, Wrexham, LL12 7AB
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £25.69 - £39.71
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Cymraeg i Oedolion

Darlithydd Cymraeg i Oedolion

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth…

Teitl y Swydd: Darlithydd Cymraeg i Oedolion

Lleoliad: Amrywiol

Y Math o Gontract: Parhaol, Telir Fesul Awr, Oriau Hyblyg

Cyflog: £25.69 - £39.71 yr awr yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Mae Coleg Cambria yn chwilio am sawl Darlithydd mewn Cymraeg i Oedolion i ddarparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg i oedolion ar draws y Gogledd Ddwyrain.

Eich cyfrifoldeb fel Darlithydd Cymraeg i Oedolion bydd darparu cyrsiau ar bob lefel ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn rhithiol ac yn y dosbarth.

Gofynion Hanfodol

Gydag o leiaf cymhwyster lefel 4 neu gyfwerth
Gyda chymhwyster dysgu neu'n foldlon gweithio tuag ato
Rhaid gallu cyfathrebu a chyflwyno dysgu’n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg
Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill, ac yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt hefyd.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.