MANYLION
  • Lleoliad: Cefneithin CP, Heol y Parc, Cefneithin, Llanelli,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cefneithin

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cefneithin

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

5 awr yr wythnos (1 awr y dydd) yn ystod y tymor yn unig.

£12.05 yr awr

Rydym yn chwilio Oruchwylwydd Amser Cinio er mwyn cynorthwyo ein disgyblion naill a'i tu fewn yr adeilad neu tu allan ar y iard.

Pwrpas y rôl yw i gefnogi'r tîm dyletswydd presennol i gynnal amgylchedd bositif, cynhwysol a diogel.

Mae'r ysgol yn chwilio am oruchwylydd amser cinio i oruchwylio disgyblion ac ymgymryd â dyletswyddau ystafell fwyta gyffredinol i gynnwys sychu a chlirio byrddau.

Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â'r Pennaeth Dros dro, Mrs C Richards ar 01269 842061 / carys.richards@cefneithin.ysgolccc.cymru.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'Eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: