MANYLION
  • Lleoliad: Blaenau Childrens Centre, Ammanford,
  • Testun: Datblygiad y Plentyn
  • Oriau:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 28 Mawrth, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant Achlysurol

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant Achlysurol

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Swydd Achlysurol

£11.59 yr awr

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant a phobl ifanc?

Rydym yn recriwtio staff achlysurol i gefnogi ein cartrefi seibiant byr a phreswyl i blant wrth ddarparu ar gyfer sifftiau dydd a nos.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â gwasanaeth preswyl plant Cyngor Sir Caerfyrddin a byddwch yn darparu rôl hanfodol wrth alluogi ein cartrefi i ddarparu gwasanaeth cyson o ansawdd da. Rydym yn chwilio am staff sydd â'r gwerthoedd, y cymhelliant a'r ymrwymiad cywir i weithio yn y rôl werth chweil ond heriol hon. Byddwch yn dod yn rhan o dîm sy'n darparu amgylchedd ysgogol a meithringar i alluogi ein plant a'n pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Victoria Griffiths on 01269 850789 / vcgriffiths@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch Lawrlwythiadau isod i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio i ymgeisio am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: