MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 23 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd Trelales

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd Trelales

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd Trelales
Disgrifiad swydd

5 awr yr wythnos
38 wythnos y flwyddyn
Amser Tymor

Bydd yn ofynnol goruchwylio disgyblion sy'n mynychu sesiwn y clwb brecwast tan ddechrau'r diwrnod ysgol.

Cynorthwyo'r tîm arlwyo â gweithrediad gwasanaeth diogel, effeithlon ac effeithiol yn yr ysgol.

Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, a Diogelwch Bwyd a Hylendid.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnod troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Dyddiad Cau: 23 Mawrth 2023

Dyddiad llunio rhestr fer: 24 Mawrth 2023

Dyddiad Cyfweliad: 24 Ebrill 2023

Cliciwch yma i weld y Disgrifiad Swydd & Manyleb Person

I ymgeisio am y swydd hon, cliciwch ‘Ymgeisio Ar-lein’