MANYLION
  • Lleoliad: Llantwit Major, Vale of Glamorgan, CF61 1TQ
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £11.81 - £12.70
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

LSA Lefel 3 / Goruchwyliwr Clawr - Ysgol Llanilltud Fawr

LSA Lefel 3 / Goruchwyliwr Clawr - Ysgol Llanilltud Fawr

Ysgol Llanilltud Fawr
Am y Rôl
Cyfeirnod Post (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): LMHS-LSA3

Manylion Tâl: Gradd 5 SCP8-12 £22,777-£24,496

Dyddiau / Oriau'r Wythnos: Llun-Gwener 32.5 Awr yr wythnos / 39 wythnos y flwyddyn

Parhaol / Dros Dro: Cytundeb Blwyddyn o fis Medi 2023

Disgrifiad:

Gweithio dan arweiniad yr addysgu a/neu aelodau o dîm arweinyddiaeth yr ysgol ac o fewn system oruchwylio y cytunwyd arni.


Amdanat ti
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Manylion Cofrestru CGA: Mae’n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr am y swyddi hyn gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol. Os nad ydych wedi cofrestru eisoes, mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys sut i gofrestru ar gael yn www.ewc.wales


Sut i wneud cais
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Kerry Price - HR Administrator

Dychwelyd ceisiadau e-bost at: llantwitmajorhs@valeofglamorgan.gov.uk

neu ddychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau i:
Llantwit Major School
Ham Lane East
Llantwit Major
CF61 1TQ