MANYLION
  • Lleoliad: Llangunnor CP, Penymorfa Lane, Pensarn, Carmarthen,
  • Testun: Astudiaethau Cyffredinol
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes- Llangunnor x 2

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

2 x Athro/Athrawes Llawn Amser ar gyfer 1af o Fedi 2023.

1 x Dros Dro am flwyddyn oherwydd Cyllid & 1 x Dros Dro oherwydd Cyfnod Mamolaeth

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol hapus a llwyddiannus hon yn dymuno penodi athro/athrawes ymroddedig a brwdfrydig. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau addysgu a dysgu rhagorol, yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol da i fod yn rhan o'r tîm sy'n cynnal safonau uchel yr ysgol.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Mr Aled Davies, Prifathro ar 01267 237841 neu admin@llangunnor.ysgolccc.cymru.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: